Năm 2017: "Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn" 

Lịch công tác
Văn bản mới
Thông tin thời tiết
Thống kê truy cập
Quản lý văn bản
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1000 items in 50 pages
14 HD/UBH 30/09/2013 HƯỚNG DẪN Tổ chức chương trình tình nguyện Mùa Đông năm 2013 và Xuân tình nguyện năm 2014
01-CT/LT 30/09/2013 CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2013 - 2014
02 -CT/LT 30/09/2013 CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2013-2014
02 TTr/LT 30/09/2013 THÔNG TRI TRIỆU TẬP Tham gia lớp tập huấn công tác Đội, phong trào thiếu nhi năm học 2013-2014
111 BC/BCĐ 27/09/2013 BÁO CÁO Tổng kết hoạt động Hè năm 2013
109 BC/TĐTN 27/09/2013 BÁO CÁO Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2012 - 2013
02 BC/HĐĐ 27/09/2013 BÁO CÁO TỔNG KẾT Công tác Đội, phong trào thiếu nhi năm học 2012 - 2013
01TTr/LT 19/09/2013 THÔNG TRI TRIỆU TẬP Tham gia lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội khu vực duyên hải Nam Trung bộ năm 2013
387/TĐTN 18/09/2013 Chủ động ứng phó cơn bão số 8
386 /TĐTN 18/09/2013 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh
108BC/TĐTN 18/09/2013 Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2013, Chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2013
385/TĐTN 12/09/2013 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2013
03NQ/TĐTN 12/09/2013 Về hỗ trợ, định hướng nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên Quảng Nam, giai đoạn 2013-2017
12/09/2013 QUY ĐỊNH Về tài liệu minh chứng công tác chỉ đạo và thông tin báo cáo
12/09/2013 BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI CẤP HUYỆN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 105 ...

383/TĐTN 12/09/2013 triển khai bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện và tương đương năm 2013
105QĐ/TĐTN 12/09/2013 Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện và tương đương năm 2013
01/HĐĐ 06/09/2013 Đôn đốc cơ sở tham gia Cuộc thi viết Ý tưởng sáng tạo về trò chơi giáo dục
10CV/LT 06/09/2013 Thay đổi thời gian tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2012 - 2013 và Tập huấn Công tác Đội năm học 2013 - 2014
11KH/LT 04/09/2013 Tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2012 - 2013 và Tập huấn Công tác Đội năm học 2013 - 2014