Năm 2017: "Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn" 

Lịch công tác
Văn bản mới
Thông tin thời tiết
Thống kê truy cập
Quản lý văn bản
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Liên tịch
Số/Ký hiệu: 15/CTPH-TĐTN-BTĐKT
Ngày ban hành: 07/11/2016
Người ký: Đ/c Đinh Nguyên Vũ, Trịnh Thị Minh Xuân
Ngày hiệu lực: 07/11/2016
15/CTPH-TĐTN-BTĐKT
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:CTPH 15.pdf[ Tải về ]3.54 Mb

Nội dung trích yếu :
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương,
khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2017 - 2020


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 383 lượt ]Quay lại