Năm 2017: "Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn" 

Lịch công tác
Văn bản mới
Thông tin thời tiết
Thống kê truy cập
Quản lý văn bản
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1000 items in 50 pages
41QĐ/TĐTN 26/02/2013 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Quảng Nam khóa XVII (nhiệm kỳ 2012-2017)
25QĐ/TĐTN 26/02/2013 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Quảng Nam khóa XVII (nhiệm kỳ 2012-2017)
01NQ/TĐTN 26/02/2013 Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2013
38BC/TĐTN 26/02/2013 Báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học học kỳ I, năm học 2012 - 2013
40BC/TĐTN 26/02/2013 Báo cáo sơ kết Công tác Đội, phong trào thiếu nhi học kỳ I, năm học 2012 - 2013
45BC/TĐTN 26/02/2013 Kết quả công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi tháng 02,một số trọng tâm công tác tháng 03 năm 2013
04/TNNT 26/02/2013 V/v báo cáo các mô hình kinh tế tiêu biểu tại địa phương
117/TĐTN 26/02/2013 Về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
134/TĐTN 26/02/2013 Hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ cuộc sống
135/TĐTN 26/02/2013 V/v nắm bắt, định hướng tình hình tư tưởng trong ĐVTN đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của Đoàn
137/TĐTN 26/02/2013 V/v tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc
138/TĐTN 26/02/2013 Về việc triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2013
140/TĐTN 26/02/2013 Tăng cường công tác phòng, chống dịch tai xanh ở lợn
08KH/TĐTN 26/02/2013 Tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2012 - 2017
09KH/TĐTN 26/02/2013 Tổ chức lấy ý kiến cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
11KH/TĐTN 26/02/2013 Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2013
12KH/TĐTN 26/02/2013 Thực hiện Cuộc vận động "Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị"
13KH/TĐTN 26/02/2013 Tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2013
14KH/TĐTN 26/02/2013 Tổ chức đi cơ sở xây dựng phong trào năm 2013
15KH/TĐTN 26/02/2013 Tổ chức lấy ý kiến cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)