Năm 2017: "Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn" 

Lịch công tác
Văn bản mới
Thông tin thời tiết
Thống kê truy cập
Quản lý văn bản
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1000 items in 50 pages
103 -HD/TĐTN-TNNT-CN&ĐT 13/04/2017 Hướng dẫn triển khai chương trình Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2022
52 -CV/LT 10/04/2017 V/v ban hành tiêu chí thi đua, khen thưởng công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016-2017
51 -CV /LT 10/04/2017 Về việc ban hành tiêu chí thi đua công tác Đoàn, phong trào thanh niên trường học năm học 2016-2017
63-KH/LT 07/04/2017 Tổ chức “Ngày hội Khi tôi 18 - chung tay xây dựng văn hóa học đường” năm học 2016- 2017.
80 -TT/TĐTN-VP 05/04/2017 Triệu tập tham dự Hội nghị trực tuyến công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2017
1787-CV/TĐTN-TNNT-CN&ĐT 03/04/2017 V/v đăng ký xây dựng mô hình ứng dụng KHCN trong đoàn viên thanh niên năm 2017
1789-CV/TĐTN-TNNT-CN&ĐT 03/04/2017 V/v rà soát tình hình triển khai một số nội dung công tác đồng hành với thanh niên trong phát triển kinh tế
1784 -CV/TĐTN-TNNT-CN&ĐT 31/03/2017 V/v đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số12/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX
1778 - CV/TĐTN-TCKT 30/03/2017 V/v đăng ký thời gian duyệt hồ sơ đại hội và thời gian tổ chức đại hội
1779 -CV/TĐTN-TCKT 30/03/2017 V/v quy định mặc áo Thanh niên Việt Nam
176 -TB/TĐTN-VP 24/03/2017 V/v Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ XIV, khoá XVII
79 -TT/TĐTN-VP 22/03/2017 Triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ XIV, khoá XVII
1770-CV/TĐTN-TCKT 20/03/2017 V/v đề nghị báo cáo số lượng đoàn viên
85 -CV/HĐĐ 20/03/2017 V/v tham gia tập huấn chuyên đề hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư - Hè năm 2017
09- TB/ HĐĐ 20/03/2017 V/v chọn cử đại biểu tham gia trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2017
1767 -CV/TĐTN-BTG 17/03/2017 V/v huy động lực lượng tham gia lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam
1764 -CV/TĐTN-TCKT 15/03/2017 V/v báo cáo công tác chỉ đạo và tổ chứcĐại hội Đoàn các cấp
Chương trình BTV năm 2017 15/03/2017 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN, PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 2017 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM
175-TB/TĐTN-TTNTH 14/03/2017 Về Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2017
1759-CV/TĐTN-TTNTH 14/03/2017 V/v giới thiệu tập thể, cá nhân xét Giải thưởng Vừ A Dính